IN MEMORIAM:
dr Bojan Ristić

Direktor

dr Svetlana Anđelić

Pomoćnik direktora za nastavu

milena ilic, its, profesor
dr Milena Ilić

Pomoćnik direktora za poslovne operacije i projekte

dr Aleksandar Kostić

Predsednik Saveta i pomoćnik direktora za akreditaciju

dr Vladimir Vuković

Pomoćnik direktora za saradnju

dr Marko Vulić

Pomoćnik direktora za kvalitet

Goran Radić, dipl. ing.

Izvršni menadžer

dr Slavko Pokorni
dr Vladimir Simović

Koordinator za nastavu

dr Miroslav Radosavljević
dr Milosav Majstorović
dr Svetlana Jevremović
Ivan Anić predavač
dr Ivan Anić
dr Marko Nikolić
dr Slobodan Obradović
dr Jasmina Vukotić
dr Branislav Mitić
dr Dragana Petrović
dr Jovan Ivković
dr Nevenka Popović Šević
dr Hana Z. Stefanović
dr Ljubica Mihić
dr Šemsudin Plojović
dr Tanja Kaurin
dr Selver Pepić
dr Duško Bodroža
dr Zoran Grubišić
dr Velimir Dedić
dr Ljiljana Stanojević
dr Aleksandar Simović
dr Stefana Janićijević
Zivorad Vasic
dr Živorad Vasić
dr Irina Tomić
dr Biljana Velinović
dr Miloljub D. Luković
dr Milica N. Jevremović
dr Dragana Sajfert
mr Slobodan Tomić
mr Ana Stanković
mr Mihailo Mlinar
mr Lidija Miletić
mr Maja Radulović Petrović
mr Ivanka Miljaković Jevtić
mr Ana Đokić
Ivan Mandić, spec.
Aleksandra Rosić, spec.
Jovana Tošić, M.Sc.
Nikola Dragović, M.Sc.
Mirjana Blagojević, M.Sc.
Dragan Golubović, M.Sc.
Zoran Lončarević, M.Sc.
Predrag Alargić, M.Sc.
Tamara Precepa, master filolog
Snežana Anetić, master informatičar
Valentina Kovač, master inženjer
Danijela Grujić
Danijela Grujić, master (appl.)
Jelena Keleuva, dipl. umetnik
Snježana Torbica Prvulj, dipl. slik.
Jovana Stojanović, dipl. arh.
Milica Terzić, dipl. filolog