Studijski program / studijski programiINFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MARKETING I INTERNET MARKETING
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Marketing i internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, marketing informacionim sistemom, SWOT analizom, zakonitostima i strategijama marketinga na internetu.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti elemente marketing miksa, načine na koje je moguće organizovati istraživanje u funkciji uspešne prodaje, tehnike koje kompanije primenjuju kako bi identifikovale kupce i njihove potrebe, pretpostavke uspešnog prodajnog razgovora, elemente efektne prodajne prezentacije, aktivnosti koje treba preduzeti u postprodajnom periodu, način na koji se planira propagandna kampanja, politiku cena jedne kompanije i faktore koji je determinišu. Studenti će naučiti kako da kreiraju internet marketing plan, razumeće ulogu društvenih medija u oglasnim kampanjama na internetu, koju vrstu aplikacija treba koristiti za profesionalnu upotrebu Twittera, da kreiraju internet marketing strategiju, principe efektnog vođenja bloga, kako da koriste kontekstualno oglašavanje, alate koji se koriste za SEO aktivnosti, osnove web analitike, razloge zbog kojih se prati statistika posećenosti web sajta, tehnike koje treba primeniti kako bi se unapredila prodaja na webu, načine na koje se određuje prava tržišna vrednost kompanije, faktore koji imaju ključnu ulogu u procesu izgradnje brenda, osnove MIS-a.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Teorija marketinga
 • Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
 • Marketing menadžment
 • Makro i mikro marketing
 • Marketing informacioni sistem
 • Planiranje marketinga
 • Marketing miks
 • Marketing novih proizvoda
 • Marketinška istraživanja
 • Offline i online marketing
 • SWOT analiza
 • Ponašanje potrošača
 • Direktni marketing
 • Promocija
 • Oglašavanje
 • Public Relations
 • Telemarketing
 • Internet marketing
 • Prodaja
 • Marketing i prodaja na internetu
 • Proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu
 • Principi gradnje web sajta koji prodaje
 • Strateški internet marketing
 • Sajber marketing miks
 • Demografske karakteristike, profil, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu
 • Direktni marketing na internetu
 • SEO
 • E-mail marketing
 • Kontekstualno oglašavanje
 • Marketing na društvenim mrežama
 • Ostale strategije i tehnike internet marketinga
 • Statistika
 • Tendencije u internet marketingu
 • Komunikacije i aktivnosti posle prodaje