Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: NAPREDNI WEB DIZAJN I INTERNET PROGRAMERSKI ALATI
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj nastave jeste osposobljavanje za samostalnu izradu, postavljanje i održavanje web aplikacija, upoznavanje studenata sa načinima realizacije kompleksnih klijentskih web stranica korišćenjem HTML, CSS šablona i JavaScript programskog jezika, uz upotrebu naprednih tehnologija. Pored klijentske tehnologije, kao i organizacije web aplikacija, studenti se osposobljavaju za realizaciju troslojnih web aplikacija primenom usvojenih koncepata u kreiranju dinamičkih web prezentacija i interaktivnih web aplikacija, kao i tehnika programiranja na strani servera u vidu PHP, MySQL baze podataka i AJAX tehnologije, kroz realizaciju samostalnih projekata većeg obima koji odgovaraju zahtevima tržišta u smislu dizajna, funkcionalnosti i sigurnosti.

Ishod predmeta

 • Upoznavanje sa tehnologijom, mogućnostima i primenama frontend i backend programiranja
 • Razumevanje namene i mogućnosti WEB programiranja i sposobnost za samostalno kreiranje web aplikacija i primenu teorijskih I praktičnih znanja iz oblasti web dizajna i web programiranja u PHP/MySQL okruženju, uz implementaciju osnovnih sigurnosnih mehanizama
 • Formiranje shvatanja o mogućnostima, načinima primene, projektovanju i razvoju frontend i backend web aplikacija

Sadržaj predmeta

 • Teorijski koncepti web dizajna
 • HTML jezik za označavanje
 • CSS (Cascade Style Sheet)
 • Osnove JavaScripta
 • Napredni JavaScript
 • jQuery biblioteka JavaScripta
 • AJAX
 • JSON tekstualni otvoreni standard
 • MySQL sistem za upravljanje bazama podataka
 • XML
 • Osnove PHP-a
 • Napredni PHP