Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredno 3D modelovanje i animacija
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Ovladavanje znanjima neophodnim za upotrebu naprednih postupaka i procedura u kompjuterskom 3D modelovanju i animaciji. Proširivanje animacionih alata radi poboljšanja tehnika 3D dizajna karaktera, 3D karakter animacije koja uključuje principe i procese, težinu i balans, vreme i hod.

Ishod predmeta

Studenti su ovladali naprednim tehnikama za kompjutersko 3D modelovanje i animaciju, kao i ugradnjom karakternih osobina u ptice, ribe, zmije i četvoronožne životinje pomoću animacije. Udahnuli su život u svoj lik kroz razvoj karaktera sa glumom, vokalizacijom i izrazima lica, mimikom.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Predavanje
  • Procesi za stvaranje uspešne karakter animacije
  • Tehnike animiranja karaktera pomoću klasičnih glumačkih pokreta tela, pojačavanje ekspresije, nadogradnja mimike, implementacija 12 Diznijevih principa u karaktere organskog tipa
  • Animacija lica i dodela karakternih osobina

Praktična nastava

  • Vežbe
  • Napredne tehnike 3D modelovanja i animacije na računaru
  • Upotreba modernih softverskih programa za 3D animaciju
  • Razvijanje kroz praktičnu nastavu sopstvenih trikova i tehnika za jedinstvene projekte poput dizajna karaktera za Rotoscoping i Motion Capture
  • Tehnike dodeljivanja karakternih osobina pticama, ribama, zmijama…