Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Osnove data science-a
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznati studente sa principima projektovanja i implementacije data mining modela i osposobiti ih za primenu tih modela u relanom okruženju.

Ishod predmeta

Studenti poznaju analitički proces konceptualizacije, organizovanja, dohvatanja, pretraživanja i smeštanja podataka (prevashodno big data). Takođe umeju  ekstrahuju informacije iz skupa podataka i transformišu ih u razumljive tj. primenljive strukture odnosno korisni format za dalju manipulaciju.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Metodi prikupljanja, predstavljanja i obrađivanja podataka
 • Ekstrakcija, transformacija i transakcija podataka
 • Skladištenje i upravljanje podacima u multidimenzionalnim sistemima baza podataka
 • Analiza podataka primenom softvera
 • Atrubuti podataka i tipovi veza
 • Klasifikacija podataka
 • Clustering
 • Asociajtivna pravila
 • Sekvencijalni paterni
 • Stabla odlučivanja, induktivno učenje
 • Bajesove mreže
 • Neuralne mreže, genetski algoritam, Instance-based učenje
 • Semantičke Veb tehnologije i konceptualne mreže, modelovanje koncepata
 • Vizuelizacija podataka
 • Prezentacija podataka

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primeri i vežbe koji prate predavanja
 • Primeri rada konkretnih algoritama i alata