Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Osnove data sciencea
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Upoznati studente sa principima projektovanja i implementacije data mining modela i osposobiti ih za primenu tih modela u realnom okruženju.

Ishod predmeta

Studenti poznaju analitički proces konceptualizacije, organizovanja, pretraživanja i smeštanja podataka (prevashodno big data). Takođe, umeju da ekstrahuju informacije iz skupa podataka i transformišu ih u razumljive, tj. primenljive strukture, odnosno korisni format za dalju manipulaciju.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Metode prikupljanja, predstavljanja i obrađivanja podataka
 • Ekstrakcija, transformacija i transakcija podataka
 • Skladištenje podataka i upravljanje njima u multidimenzionalnim sistemima baza podataka
 • Analiza podataka primenom softvera
 • Atributi podataka i tipovi veza
 • Klasifikacija podataka
 • Clustering
 • Asocijativna pravila
 • Sekvencijalni paterni
 • Stabla odlučivanja, induktivno učenje
 • Bajesove mreže
 • Neuronske mreže, genetski algoritam, instance-based učenje
 • Semantičke veb-tehnologije i konceptualne mreže, modelovanje koncepata
 • Vizuelizacija podataka
 • Prezentacija podataka

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primeri i vežbe koji prate predavanja
 • Primeri rada konkretnih algoritama i alata