Studijski program/programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Osnove robotike
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti robotike kao multidisplinarne naučne oblasti, odnosno znanja o nameni i strukturi robotskih sistema. Studenti upoznaju funkcionalnu strukturu robota i međusobnu povezanost elemenata strukture u celini. Кroz izučavanje teorije iz oblasti robotike sistema, kao i kroz primenu u realnom okruženju razumeju specifičnosti, opravdanosti i potrebe primene robota kao univerzalne mašine. Svrha je analizirati mesto robotike u razvoju savremenog računarstva. Pored toga, neophodno je kod studenata razviti svest o značaju i mogućnostima integracije robotizovanih sistema u poslovni i proizvodni informacioni sistem i osposobiti ih da učestvuju u timovima koji će tu integraciju realizovati. Jedan od ciljeva je i da studenti kroz vežbe savladaju osnove programskog jezika Python i da steknu veštine za dalje usavršavanje. Vežbe su osmišljene tako da studenti savladaju Python programiranje kroz različite zadatke: Rad sa fajlovima, Objektno orijentisano programiranje, Rad sa grafičkim aplikacijama usmerenim na korisnički interfejs, Simuliranje kretanja industrijskog robota, Praćenje rada senzora robota pri kretanju.

Ishod predmeta

Po završetku ovog kursa studenti će znati vrste robota, strukturu robota, šta je radni prostor, pogone robota, završne uređaje robota, kako se može upravljati robotom, senzore u robotici. Biće u stanju da usvojena znanja primene pri rešavanju konkretnih problema. Studenti će biti u mogućnosti da analiziraju osnovne stavove iz teorije mehanizama (kinematički par, lanac, broj stepeni slobode), opišu različite šeme minimalne konfiguracije robota, razumeju osnovne podsisteme i komponente koji se mogu sresti kod većine industrijskih robota. Moći će da razlikuju robotski sistem za određenu primenu i uoče ograničenja takvog sistema.

Studenti će se upoznati sa prednostima i nedostacima Pythona i njegovim okruženjem. Savladaće osnove programskog jezika Python, kao i grafički interfejs – GUI. Biće u stanju da koriste stečena znanja za simulaciju rada automatizovanih sistema i kretanja robota.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Uvod u robotiku 
 • Pojam i naziv robota 
 • Razvoj robota
 • Geometrija mehanizma robota 
 • Primena robota u industriji 
 • Osnovni podsistemi i komponente industrijskih robota: pogonski podsistemi, završni uređaji, senzori u robotici 
 • Upravljanje robotima, pojam, nivoi, tipovi upravljanja

Praktična nastava:

 • Rad u programskom jeziku Python

Laboratorijske vežbe:

 • Uvod u Python 
 • Osnove Pythona 
 • Кontrola toka 
 • Funkcije
 • Liste
 • Rad sa fajlovima 
 • Organizovanje fajlova 
 • Greške i izuzeci 
 • Objektno orijentisani Python 
 • Grafički interfejs – GUI