Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POSLOVNE RAČUNARSKE APLIKACIJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Savladavanje naprednih tehnika osnovnih programa kancelarijskog paketa MS Office-a – programa za obradu teksta, tabelarne proračune i izrada multimedijalnih prezentacija; upoznavanje studenta sa osnovnim elementima grafike i obrade slike korišćenjem Photoshop alata, kao osnove za poslove dizajna, grafičke obrade i projektovanja, osposobljavanje za samostalnu izradu veb sajta, njegovom postavljanju i održavanju, izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna korišćenjem HTML kodiranja, JavaScript programiranja i veb alata za vizuelno kreiranje Internet prezentacija po principu WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Ishod predmeta

Studenti će naučiti odlike rasterske i vektorske grafike, RGB i CMYK sistema, formate za čuvanje digitalne slike, kao i njihove karakteristike i vrste kompresije, selekciju i transformaciju rasterske slike i njenih elemenata, korekciju tonaliteta digitalnog snimka, retuš fotografije, crtanje uz pomoć Bezeirove krive. Takođe, naučiće osnovne gradivne elemente vektorskog crteža, spremanje grafike za štampu ili web publikaciju, odlike HTML i CSS jezika, HTML tag i način njegovog pisanja, postavljanje slika, linkova, tabela i ostalih elemenata web stranica, elemente CSS box modela, float vrednost i njenu primenu, pozicioniranje elemente na HTML stranici pomoću CSS-a, DIV i SPAN elemente, vrste i načine pisanja CSS opisa, formatiranje slike kroz CSS, uslovno formatiranje podataka, osnovne aspekte Excel radnog okruženja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Softver kao proizvod i njegove karakteristike,
 • Aplikativni softver, Poslove aplikacije,
 • Veština poslovnih komunikacija,
 • Kancelarijski paketi programa,
 • Programi za rad sa tekstom,
 • Programi za rad sa tabelama,
 • Programi za izradu multimedijalnih prezentacija,
 • Stono izdavaštvo, Multimedijalni standardi, Zvuk,
 • Vizualizacija i značaj vizuelne predstave,
 • Predstava boje (RGB, HSV, CMYK),
 • Kompjuterska grafika, Rasterska i vektorska grafika,
 • Obrada slike, Programi za obradu slike,
 • Programi za vektorsku grafiku, Photoshop,
 • Teorija veb dizajna, Pravila i koncepti veb dizajna,
 • Planiranje veb sajta, Navigacija veb sajta,
 • Struktura veb sajta, HTML i HHTML jezik,
 • CSS (Cascade Style Sheet),
 • JavaScript programiranje,
 • Integracija JavaScript -a i HTML koda,
 • Izrada prezentacija korišćenjem veb alata Dreamweaver,
 • Testiranje prezentacije, Promocija sajta,
 • Prijavljivanje sajta na pretraživače, Održavanje prezentacije.