Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POSLOVNI ENGLESKI
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Poslovni engleski je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje. Student se osposobljava za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku. Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju, kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije, što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku.

Ishod predmeta

Poslovni engleski omogućava studentu da primeni termine vezane za savremeno i IT poslovanje u usmenoj i pisanoj formi. Student će moći da strukturira poslovna pisma različite namene kao i da formuliše rečenice na osnovu adekvatnog vokabulara kako bi preneo poslovne zamisli. Takođe će biti sposoban da koristi stručnu literaturu na engleskom jeziku.
Studenti će ovladati sledećim celinama i njihovom praktičnom primenom: International English, Making Contacts, Making Calls, Business Travel,Selling Your Country, E-commerce, Making Decisions, E-mail, Presenting, Technological World, Solving Problems, Messaging, Negotiation, The Layout of a Business Letter, Memorandum, CV Writing, Complaints and Replies to Complaints, Enquiries and Replies to Enquiries, Orders and Replies to Orders.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • International English,
 • Making Contacts,
 • Making Calls,
 • Business Travel,
 • Selling Your Country,
 • E-commerce,
 • Making Decisions,
 • E-mail, Presenting,
 • Technological World,
 • Solving Problems,
 • Messaging,
 • Negotiation,
 • The Layout of a Business Letter,
 • Memorandum, CV Writing,
 • Complaints and Replies to Complains,
 • Enquiries and Replies to Enquiries,
 • Orders and Replies to Orders.