Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Preduzetništvo u informacionim tehnologijama
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 6

Cilj predmeta

Da studenti dobiju znanje o osnovnim konceptima preduzetništva, da ovladaju specifičnostima komercijalizacije tehnološke ideje (misli se pre svega na softverske ili hardverske proizvode ili IT usluge), da usvoje te specifičnosti i da steknu osnovna iskustva u formiranju biznis plana i planiranju troškova za poslovni poduhvat u oblasti informacionih tehnologija.

Ishod predmeta

Posle savladanog gradiva iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da procene tehnološku ideju, istraže poslovne mogućnosti i formiraju poslovni plan kojim će tehnološku ideju transformisati u održiv IT poslovni poduhvat.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Preduzetništvo – od ideje do održivog posla
 • Evaluacija tehnološke ideje
 • Istraživanje tržišta
 • Mogućnosti komercijalizacije tehnološke ideje ili rešenja. Poslovni modeli i pristupi – startap, licenciranje, zaštita intelektualne svojine
 • Biznis plan, značaj i struktura
 • Analiza alternativa, višekriterijumska analiza
 • Estimacija IT proizvoda i IT usluga – kvantitativni modeli
 • Obezbeđivanje finansiranja
 • Statistička teorija odlučivanja
 • Liderstvo u visokotehnološkom preduzetništvu

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Formiranje prezentacija ideje – investment, sales, management
 • Diskutovanje ideja. Istraživanje tržišta i evaluacija poslovnih mogućnosti
 • Analiza izvodljivosti, SWOT analiza, analiza alternativa
 • Procena cene projekta. Životni ciklus proizvoda i usluga – kvantitativni modeli
 • Troškovi, prihodi, analiza margina
 • Biznis plan – formiranje plana za predloženu ideju i biznis model