Studijski program / studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Predmet je koncipiran sa ciljem da obezbedi studentima sticanje sveobuhvatnog znanja iz preduzetništva i upravljanja malim i srednjim preduzećima, kroz sagledavanje svih relevantnih pitanja počev od kreiranja preduzetničke ideje, izrade biznis plana i osnivanja novog preduzeća, preko upravljanja njegovim tekućim poslovanjem, rastom, razvojem i umrežavanjem.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti postavke različitih teorija preduzetništva, karakteristike preduzetničkog ponašanja, razlike između preduzetnika i menadžera, osobine preduzetnika, tipove preduzetničkih veština, značaj kreiranja preduzetničke mreže, vrste preduzetničkih strategija, elemente preduzetničkog procesa, karakteristike uspešnog preduzetnika. Naučiće na koji način se radi rangiranje i izbor biznis opcija, koje su karakteristike franšize, forme vlasništva preduzetničkog biznisa, načine na koje se mogu obezbediti potrebna sredstva za pokretanje preduzetničkog biznisa, forme preduzetničkih radnji i privrednih društava, na koji način se organizuje kontrola poslovanja i upravljanje preduzetničkim biznisom, koja je namena i metodologija za izradu biznis plana, karakteristike i način izrade marketing plana i finansijskog plana.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Preduzetništvo (pojam i razvoj)
  • Preduzetnik (pojam, karakteristike, uloge)
  • Preduzetnički proces (kreiranje poslovne ideje, neophodni resursi)
  • Biznis plan (pojam, karakteristike, forma i sadržina, bitne komponente biznis plana, postupak izrade)
  • Mala i srednja preduzeća (pojam, značaj, diferenciranje, karakteristike, organizacioni pojavni oblici)
  • Osnivanje MSP (strategije ulaska u posao)
  • Porodično preduzeće
  • Upravljanje MSP (planiranje, organizovanje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontrolisanje)
  • Upravljanje rastom, razvojem i umrežavanjem MSP (faze rasta i razvoja, krize rasta i njihovo rešavanje)
  • Strategije izlaska