Studijski program/studijski programi: DIGITALNA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRIMENE RASTERSKE GRAFIKE U DIZAJNU
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta 

Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa pojmom “rasterska grafika” kako bi stečeno znanje iskoristili u programima za obradu rasterskih dokumenata. Studenti će vršiti obradu fotografija u najnovijim verzijama programa za obradu rasterskih dokumenata, naučiće da prave manipulacije na slikama, da ih koriguju i pripremaju za profesionalno štampanje.

Ishod predmeta

Kroz sopstvene projekte na polju web, video i print dizajna, studenti će znanja koja stiču primenjivati u situacijama, poput onih, koje ih čekaju u budućoj praksi. Kroz ove vežbe i analizu adekvatnih primera će naučiti osnovne principe i korake prilikom kreiraranja web layouta, animacije, plakata ili naslovne stranice časopisa. Naučiće osnovne principe web dizajna, šta je wireframe i koja je njegova funkcija, čemu služi grid i kakav može biti, kao i o odlikama aktuelnog responsive dizajna. Naučiće da koriste Shape slojeve, alate i njihove atribute i moći će da ih primene za iscrtavanje elemenata u okviru svoje web stranice, kao i način organizacije svih ovih elementa u sistem adekvatnih foldera i podfoldera. Upoznaće kratak razvoj i principe 2D animacije, specifičnosti i široku primenu gif formata, alate za izradu gif animacija, svojstva Animation panela u Photoshopu i nakon toga će moći samostalno da kreiraju animacije korišćenjem statičnih crteža ili fotografija. Detaljnije će upoznati svojstva Photoshop četki i Brush panela. Naučiće napredni retuš fotografija i primeniće ova znanja u različitim problem situacijama. Naučiće semantičke, kompozicione i druge likovne principe pri izradi filmskog plakata. Imaće priliku kreativno da se iskažu kroz sve projekte i kreiraju poptuno originalne komade na svim ovim poljima savremenog dizajna.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u rastersku grafiku i pojam rasterske grafike.
  • Upoznavanje sa potrebnim softverima za obradu rasterskih dokumenata,
  • Kreiranje novih rasterskih dokumenata,
  • navigacija u okviru dokumenata,
  • alatke za selekciju rasterskih jedinica,
  • alatke za transformaciju, retuširanje, bojenje;
  • korekcija tonaliteta, osvetljenosti i boja na fotografijama,
  • primena filtera i vektorskih elemenata u rasterskim dokumentima;
  • priprema rasterskih dokumenata za profesionalno štampanje.