////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za ispis svih apsolvenata koji imaju
// nadprosecnu ocenu i manje od 4 ispita do kraja
// unose se ime, prezime, broj indexa, broj nepolozenih
// ispita i prosek apsolventa.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

#include<stdio.h>

 

//struktura apsolvenata
struct apsolventi
{
 
char ime[15];
 
char prezime[20];
 
char brojIndexa[11];
 
int brNepolozenih;
 
float prosek;
};

 

 

main()
{

 

 

//niz struktura svih aspolvenata
struct apsolventi niz_aps[50];

 

 

//deklarisanje promenljivih
int i, n;
float prosek;

 

//poruka korisniku za unos broja studenata
printf("Unesite broj apsolvenata: ");
scanf("%d",&n);

 

 

//for petlja koja se krece od prvog do poslednjeg apsolventa
for(i=0;i<n;i++)
  
{
    
//unos podataka o svakom apsolventu
    
printf("Unesite ime i prezime apsolventa %d:
",i+1);
    
scanf("%s %s",&niz_aps[i].ime,&niz_aps[i].prezime);
    
printf("Unesite broj indexa apsolventa:
");
    
scanf("%s",&niz_aps[i].brojIndexa);
    
printf("Unesite broj nepolozenih ispita apsolventa:
");
    
scanf("%d",&niz_aps[i].brNepolozenih);
    
printf("Unesite prosek apsolventa:
");
    
scanf("%f",&niz_aps[i].prosek);
 
}

 

//prosek inicijalizovan na nulu pre unosa
prosek=0;

 

 

//for petlja koja se krece od prvog do poslednjeg apsolventa
for(i=0;i<n;i++)
  
{
    
//provera da li je prosek apsolventa veci od prosecnog
    
if(niz_aps[i].prosek>prosek)

        //provera da li je broj nepolozenih ispita manji od 4
       
if(niz_aps[i].brNepolozenih<4)

  //ispis svih apsolveata sa nadprosecnom ocenom i manje od 4 nepolozena ispita do kraja
  printf("
===============================================
");
 
printf("%s %s %s
",niz_aps[i].ime,niz_aps[i].prezime,niz_aps[i].brojIndexa);
 
printf("===============================================
");

 

return 0; 

  }
}