Zadatak:

Napraviti Windows aplikaciju, koja će imati jednu label kontrolu i jedan Button. Prilikom pritiska na dugme, otvara se message box u kojem je ispisana poruka korisniku. Izgled prozora treba da bude kao na slici ispod (Slika 1.1).

 

 Slika 1.1- Izgled programa

Rešenje:

Uz pomoć toolbox-a, na predefinisanu formu, tj. formu, koju u startu kreira samo okruženje VS 2008, dodati jednu labelu i jedno dugme. U “Properties” prozoru, izmeniti svojstva date forme, labele i dugmeta, tako da izgled odgovara gornjoj slici. Kada se sve to završi, prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici ispod (Slika 1.2):

 

Slika 1.2-Izgled Solution Explorera

Kod za klasu FormButtonLabel:

public partial class FormButtonLabel : Form
    {
public FormButtonLabel()
{
InitializeComponent();
}
// definise se akcija, koja ce se izvrsiti pritiskom na dugme
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// poziva se posebni MessageBox u kojem ce biti prikazan tekst poruke
MessageBox.Show(“Tekst poruke…”);
}
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.