Zadatak:

Napraviti windows aplikaciju, koja će imati samo jednu link labelu, u okviru koje će biti ispisan tekst ‘Posetite ITS’, pri čemu reč ‘ITS’ predstavlja istovremeno i link na web stranicu ITS-a. Dakle, kada korisnik klikne na taj link, otvoriće se stranica www.its.edu.rs. Izgled forme treba da bude kao na slici (Slika 1.1):

 

C# programski jezik - link label
Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
Uz pomoć toolbox-a, na predefinisanu formu dodati samo jednu link labelu. U ‘Properties’ prozoru izmeniti odgovarajuća svojstva date forme i link labele. Treba obratiti pažnju na svojstvo tag link labele, u kojem treba upisati odgovarajuću web adresu. Isto tako, bitna je i upotreba svojstva LinkArea, koje služi za određivanje, koji će deo teksta u okviru link labele, da ima ulogu linka. To se čini selektovanjem željenog teksta u okviru prozora LinkArea Editor, koji se otvara u okviru LinkArea svojstva u prozoru ‘Properties’ (Slika 1.2):

C# programski jezik - LinkArea Editor

Slika 1.2: Izbor u okviru LinkArea Editor-a

Na kraju, prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.3):

C# programski jezik - Solution Explorer

Slika 1.3: Solution Explorer

U samom kodu treba uključiti prostor imena System.Diagnostics, zbog poziva metode Start() klase Process u okviru klase FormLinkLabela.

Kod za klasu FormLinkLabela:

public partial class FormLinkLabela : Form
{
public FormLinkLabela()
{
InitializeComponent();
}
// definise se akcija, koja ce se izvrsiti
// nakon klika na link
    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
linkLabel1.LinkVisited = true;
// poziva se internet explorer da otvori stranicu na adresi, koja je
// upisana u okviru svojstva Tag, koje se odnosi na link labelu
        Process.Start(“IExplore.exe”, linkLabel1.Tag.ToString());
}
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.