Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će na osnovnoj formi imati jednu TrackBar kontrolu i jedan text box. Kada korisnik pomera klizač na track bar-u, potrebno je da se u text box-u ispisuje trenutna vrednost, na koju klizač pokazuje (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
TrackBar kontrola se unosi na formu direktnim prenošenjem iz toolbox-a u design modu. U “Properties” prozoru za TackBar treba podesiti svojstva Minimum i Maximum, kojima se određuju minimalna i maksimalna vrednost na TrackBar-u. Svojstvo TickFrequency određuje broj podela klizača. Solution Explorer treba da ima sledeći izgled (Slika 1.2):

Slika 1.2: Solution Explorer

Pri pomeranju klizača generiše se Scroll događaj. Taj događaj je obrađen sledećim kodom:

private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
// trackBar1.Value predstavlja tekucu vrednost klizaca
textBox1.Text = trackBar1.Value.ToString();
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.