Zadatak:
Napisati program u jeziku C# za prikaz trenutnog vremena i vremena dužine rada programa. Obadva vremena se prikazuju u Status Strip kontroli. Na slici ispod (Slika 20.1) vidite izgled programa. Vreme je potrebno da se obnavlja svaku sekundu.


Slika 20.1 – izgled programa

Svojstva komponenti (svojstva koja nisu navedena u listi ispod su ostavljena kao podrazumevana svojstva koje napravi VS 2008):

 • Status Strip
  • Name: statusStrip1, AutoSize: False, Items (navedene u listi ispod):
   • Tip: ToolStripStatusLabel, Name: toolStripStatusLabel1, AutoSize: False, Width: 150;17
   • Tip: ToolStripStatusLabel, Name: toolStripStatusLabel2, AutoSize: False, Width: 150;17
 • Timer
  • Name: timer1, Enabled: True, Interval: 1000
 • Form
  • Name: Form1, Text: Proteklo i tekuce vreme, AutoScaleMode: Font, Size: 398; 263

Rešenje:
Napraviti Windows Formu kao na slici (Slika 20.1) iz postavke zadatka i koristiti komponente i svojstva navedene u listi iznad. Potrebno je dodati globalnu promenljivu pocetno tipa DateTime. To ćete uraditi ukoliko dopišete DateTime pocetno odmah iznad osnovnog konstruktora kojeg Vam je VS 2008 automatski dodao (Pulic Form1()).

Kod za Form Load handler (Akciju za Form Load dodajete duplim klikom na naslovnu traku forme):

pocetno = DateTime.Now;

Kod za timer1 kontrolu, Tick event (akciju za Tick event timer1 kontrole dodajete duplik klikom na kontrolu sa forme):

toolStripStatusLabel2.Text = “Trenutno: “ + DateTime.Now.ToLongTimeString();
TimeSpan proteklo = new TimeSpan();
proteklo = DateTime.Now – pocetno;

toolStripStatusLabel1.Text = “Proteklo: “ + proteklo.Hours.ToString()+“:”+proteklo.Minutes.ToString()+“:”+proteklo.Seconds.ToString();

Kompletno resenje zadatka mozete da preuzmete ovde.