///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije

// https://www.its.edu.rs/

// Predmet: Programerski alati – Programski jezik C#

//

// Primer: Napisati program, koji na standardnom izlazu ispisuje

// ime i prezime studenta, jmbg, adresu, broj indeksa i godinu studija.

// Formirati klasu “Osoba”, sa atributima ime i prezime, jmbg i adresa.

// Formirati klasu “Student”, izvedenu iz klase “Osoba”, sa atributima

// broj indeksa i godina studija. Koristiti parametarski konstruktor.

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Primer002

{

// klasa “Student” je izvedena iz klase “Osoba”

class Student : Osoba

{

// deklaracija atributa

private string brIndeksa;

private int godina;

// podrazumevani konstruktor

public Student()

{

brIndeksa = “”;

godina = 0;

}

// parametarski konstruktor

public Student(string JMBG1, string imePrezime1, string adresa1, string brIndeksa1, int godina1) : base(JMBG1, imePrezime1, adresa1)

{

brIndeksa = brIndeksa1;

godina = godina1;

}

// metoda prikazi(), koja predstavlja konkretizaciju istoimene metode iz bazne klase “Osoba”

public override void prikazi()

{

Console.WriteLine(“Ime i prezime: ” + imePrezime + “!nl!JMBG: ” + JMBG + “!nl!Adresa: ” + adresa + “!nl!Broj indeksa: ” + brIndeksa + “!nl!Godina studija: ” + godina);

}

}

}