///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Prikaz unosa i ispisa celog broja
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
main()
{
  // definisanje promenljive
  int number;
  // poruka korisniku za unos broja
  printf("Unesite ceo broj: ");
  // unos celog broja
  scanf("%d", &number);
  // ispis unetog broja
  printf("Uneli ste broj: %d
", number);
}