///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS - Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja - Programski jezik C
//
// Primer: Program za sabiranje dva broja
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#include <stdio.h>
main() 
{
//celobrojne promenjive num1, num2, sum
int num1, num2, sum;
//poruka korisniku
printf("Sabiranje dva broja!nl!");
 //poruka korisniku za unos prvog broja
 printf("Unesite prvi broj:!nl!");
 //unos prvog broja
 scanf("%d", &num1);
 //poruka korisniku za unos drugog broja
 printf("Unesite drugi broj:!nl!");
  //unos drugog broja
 scanf("%d", &num2);
 //sabiranje dva broja
 sum = num1 + num2;
 //prikaz zbira dva broja
 printf("Zbir dva broja je: %d!nl!", sum);
 printf("%d + %d = %d!nl!", num1, num2, num1+num2);
}