///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program koji prikazuje zaukruzivanje realnog broja prilikom ispisa (%.2f)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
main()
{
  float number;
  // Poruka korisniku
  printf("Unesite realan broj: ");
  // Unos realnog broja
  scanf("%f",&number);
  // Ispis realnog broja zaokruzenog na 2 decimale
  printf("Broj zaokruzen na dve decimale je : %.2f
", number);
}