///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu  
//           y = -5 za x<0, y= x+2 za 0<=x<1, y=3x-1 za 1<=x<5, y=2x za x> = 5
//           vrednost x se unosi sa tastature                           
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
         
 

#include <stdio.h>
main()
{
  double x, y;
  // poruka korisniku
  printf("Unesite broj x: ");
  // unos broja x
  scanf("%lf",&x);
  // provera uslova izraza
  if(x < 0) y = -5;
  else if(x < 1)  y = x + 2;
  else if (x < 5)  y = 3*x – 1;
  else  y = 2*x;

  // Stampanje vrednosti y
  printf("Y= %.3f
",y);
}