///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Izracunavanje vrednosti izraza:
//         z=(min(x,y)+0.5)/(1+(max(x,y))^2)
//         na dva nacina
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////
// prvi nacin
//////////////

#include <stdio.h>
main()
{
  double x, y, z, min, max;
  printf("Unesite vrednosti za x: ");
  scanf("%lf",&x);
  printf("Unesite vrednosti za y: ");
  scanf("%lf",&y);
  if(x>y)
  {
    max =x; min =y;
  }
  else
  {
    max=y; min=x;
  }
  printf("Maksimum je: %f
",max);
  printf("Minimum je: %f
",min);
  z =(min+0.5)/(1+max*max);
  printf("z= %.2f
",z);
}

 

 

 

 

 

 

 

//////////////
// drugi nacin
//////////////

#include <stdio.h>
main()
{
  double x, y, z, min, max;
  printf("Unesite vrednosti za x: ");
  scanf("%lf",&x);
  printf("Unesite vrednosti za y: ");
  scanf("%lf",&y);
  min = x < y ? x : y;
  max = x < y ? y : x;
  z = (min+0.5)/(1+max*max);
  printf("Vrednost izraza z je: %.2f
",z);
}