///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program kojim se stampaju svi stepeni broja 2 koji
//           nisu veci od unapred zadate granice koja je veca od broja 2
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
main()
{
  int stepen,granica;
  // unos granice ispisa
  printf("Unesite granicu ispisa: ");
  scanf("%d",&granica);
  stepen=1;
  do
  {
    printf(" %d
",stepen);
    stepen*=2;
  }
  while(stepen <=granica);
}