///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za sortiranje niza u neopadajucem redosledu.
//           Niz se unosi sa tastature.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
void citajNiz(int x[],int n);
void pisiNiz(int x[],int n);

main()
{
  int n, x[20];
  int i,j,temp;
  // ucitavanje broja clanova niza
  printf("Unesite broj clanova niza: ");
  scanf("%d",&n);
  if (n>20)
  {
    printf("Broj clanova niza mora biti manji od 20!
");
    return 1;
  }
  // poziv funkcije za ucitavanje niza
  printf("Unesite niz za sortiranje:
");
  citajNiz(x,n);
  // sortiranje niza
  for(i=0;i<n;i++) // prolazak kroz sve elemente niza
  {
    for(j=i+1;j<n;j++) // poredjenje samo sa onim koji su veceg indeksa
    {
      if(x[i] > x[j]) // poredjenje svih elemenata niza sa datim
      {
        temp = x[i];
        x[i] = x[j];
        x[j] = temp;
      }
    }
  }
  printf("Redosled u neopadajucem redosledu unetih brojeva:
");
  pisiNiz(x,n);
  return 0;
}
// funkcija za ucitavanje niza
void citajNiz(int x[],int n)
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("x[%d]=",i);
    scanf("%d",&x[i]);
  }
}
// funkcija za ispisivanje niza
void pisiNiz(int x[],int n)
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("x[%d]= %d",i,x[i]);
    printf("
");
  }
}