///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje i prikazivanje prosecne vrednosti
//           clanova niza i daje izvestaj koji clanovi niza su manji
//           od izracunatog proseka.
//           Niz brojeva se unosi sa tastature
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

#define N 100

main()
{
  int i, brojClanova, niz[N];
  double prosek, suma=0.;
  // poruka korisniku
  printf("Koliko clanova zelite da unesete: ");
  // unos sa tastature
  scanf("%d",&brojClanova);

  while(brojClanova > N)
  {
    // poruka korisniku
    printf("Unesite broj clanova niza: ");
    // unos sa tastature
    scanf("%d",&brojClanova);
  }

  for (i=0;i<brojClanova;i++)
  {
    // poruka korisniku
    printf("Unesite clan [%d]: ",i+1);
    // unos sa tastature
    scanf("%d",&niz[i]);
    // izracunavanje zbira svih clanova niza
    suma+=niz[i];
  }

  // izracunavanje proseka
  prosek=suma/brojClanova;

  // stampanje rezultata
  printf("Prosek je: %lf
Manji od proseka su:
",prosek);

  for (i=0;i<brojClanova;i++)
  {
    if (niz[i]<prosek)
    {
      // stampanje rezultata
      printf ("%d  ",niz[i]);
    }
  }
  // prelazak u novi red
  printf("
");
}