///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za prikazivanje svih parnih brojeva, koji su veci
//           od broja A i manji od broja B.
//           To radi pomocu funkcije koja ima argumente a i b
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

void brojevi(int a, int b);

main()
{
  int a, b;

  // poruka korisniku
  printf("Unesite pozitivne cele brojeve A i B, pri cemu mora da vazi uslov A<B
");

  // poruka korisniku
  printf("A = ");
  // unos sa tastature
  scanf("%d", &a);

  while(a<=0)
  {
    // poruka korisniku
    printf("A = ");
    // unos sa tastature
    scanf("%d", &a);
  }

  // poruka korisniku
  printf("B = ");
  // unos sa tastature
  scanf("%d", &b);

  while(b<=a)
  {
    // poruka korisniku
    printf("B = ");
    // unos sa tastature
    scanf("%d", &b);
  }

  // poziv funkcije
  brojevi(a,b);
}

void brojevi(int a, int b)
{
  int i;

  // stampanje rezultata
  printf("Izmedju A i B nalaze se sledeci parni brojevi:
");

  for(i=a+1; i<b; i++)
  {
    if(i%2==0)
      // stampanje rezultata
      printf("%d
", i);
  }
}