///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje zbira cifara bilo kog broja
//           veceg od 1 i manjeg od 1000.
//           Dati broj se unosi sa tastature.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

main()
{
  int n, zbir=0;

  // poruka korisniku
  printf("Unesite ceo broj, koji je veci od 1 i manji od 1000:
");
  // unos sa tastature
  scanf("%d", &n);

  if(n<=1 || n>=1000)
  {
    // poruka korisniku
    printf("Potrebno je da unesete broj veci od 1 i manji od 1000.
");
    return 1;
  }

  zbir += n/100; // zbiru se dodaje cifra koja oznacava stotine

  zbir += (n/10)%10; // zbiru se dodaje cifra koja oznacava desetice

  zbir += n%10; // zbiru se dodaje cifra koja oznacava jedinice

  // stampanje rezultata
  printf("Zbir cifara kod broja %d iznosi %d.
", n, zbir);

  return 0;
}