///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje povrsine trougla,
//           ako su unete sve tri stranice (uz upotrebu funkcija)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
#include <math.h>

double Povrsina(double a, double b, double c);
void Ispis(double p);

main()
{
  double a, b, c, p;

  // poruka korisniku
  printf("Unesite stranice trougla [a, b, c]:
");

  // unos sa tastature
  scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);

  // povratna vrednost funkcije Povrsina() dodeljuje se promenljivoj 'p'
  p = Povrsina(a, b, c);

  Ispis(p); // poziv funkcije za stampanje rezultata
}

double Povrsina(double a, double b, double c)
{
  double s, pov;

  // izracunavanje poluobima
  s = (a + b + c) / 2;

  // izracunavanje povrsine trougla
  pov = sqrt( s * (s – a) * (s – b) * (s – c) );

  return pov;
}

void Ispis(double p)
{
  // stampanje rezultata
  printf("
Povrsina trougla je %.3f

", p);
}