///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program koji u datom stringu utvrdjuje broj pojavljivanja
//           datog znaka 'a'
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

int brojanjeZnaka(char znak, char *s);

main()
{
  int ukupno;
  char izraz[] = "ITS – Visoka skola strukovnih studija";
  printf("Dati string je: %s!nl!", izraz);
  ukupno = brojanjeZnaka('a',izraz);
  printf("Broj pojavljivanja znaka a u datom stringu: ");
  printf("%d!nl!",ukupno);
}

int brojanjeZnaka(char znak, char *s)
{
  int suma = 0;
  while(*s)
  {
    if(*s == znak) // poredjenje trenutnog znaka za datim znakom
      suma++;
    s++; // predji na sledeci karakter stringa
  }
  return suma;
}