///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
//
https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program koji ucitava brojeve u opsegu od 1 do 100,
//            a zatim odredjuje rezultat, tako sto se svaki ucitani
//            parni broj dodaje na rezultat. Ucitavanje brojeva
//            traje sve dok se ne unese neki broj koji nije
//            u opsegu od 1 do 100
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

main()
{
  int broj, suma=0; // trebaju nam dve celobrojne promenljive, suma je na pocetku jednaka nuli

  printf("Unesite ceo broj u opsegu od 1 do 100:!nl!"); // poruka korisniku

  scanf("%d", &broj); // unos prvog broja

  while(broj>=1 && broj<=100) // odredjujemo da li su uneti brojevi u datom opsegu
  // ako nisu u datom opsegu, izlazi se iz 'while' petlje
  {
    if(broj%2==0)
// provera da li je broj paran
    {
      suma+=broj;
// ako jeste paran, dodajemo ga na sumu
    }
    printf("Unesite ceo broj u opsegu od 1 do 100:!nl!");
// poruka korisniku

    scanf("%d", &broj); // upis broja sa tastature
  }

  // stampanje rezultata
  printf("Suma svih parnih brojeva koje ste upisali,!nl!a nalaze se u opsegu od 1 do 100 iznosi: %d.!nl!", suma);
}