///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
//
https://www.its.edu.rs/
 // Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje penzija prema privatnom
//penzionom fondu. Korisnik unosi godine uplate, godine isplate
//godisnju stopu prinosa i mesecnu sumu koju uplacuje. Program
//za unete vrednosti izracunava krajnju akumuliranu sumu
//i krajnju sumu isplate mesecne penzije.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 #include<stdio.h>
 #include<math.h>
 #include<string.h>


main()
{


//Deklarisanje promenljivih
 int godineUplate,uplata,trajanjeIsplate,pom;
 long double pom1,pom2,pom3,mstopa,asuma,iisplata,kkamata=0;
 char ime[20],prezime[20];


//Radi lepseg prikaza-zaglavlje programa

 printf(” ********************************************
“);
printf(” *                                                                      *
“);
printf(” * PROGRAM ZA IZRACUNAVANJE PENZIJE PREMA        *
“);
printf(” * PRIVATNOM PENZIONOM FONDU!                          *
“);
printf(” *                                                                       *
“);
printf(” * KALKULATOR AKUMULIRANIH SUMA                        *
“);
printf(” *                                                                       *
“);
printf(” ********************************************
“);


//Poruka korisniku za unos imena i prezimena
 printf(”
* Unesite Vase ime: “);
scanf(“%s”,&ime);
printf(”
* Unesite Vase prezime: “);
scanf(“%s”,&prezime);
printf(”
“);


//Poziv sistemske pauze i brisanja prethodnog sadrzaja sa ekrana
 system(“pause”);
 system(“cls”);


//Ispis imena korisnika
 printf(”
* %s,
“,ime);


//Poruka korisniku za unos godina uplate pre pocetka isplacivanje penzije
printf(”
* Koliko godina zelite da uplacujete? “);
 scanf(“%d”,&godineUplate);


//Poruka korisniku za unos mesecne uplate
 printf(”
* Koju sumu u dinarima zelite da uplacujete mesecno? “);
 scanf(“%d”,&uplata);


//Obavestenje korisniku
 printf(”
* Unesite godisnju stopu prinosa u opsegu od 1 do 20%!
“);


//Unos i provera tacnosti unosa za godisnju stopu prinosa
 
while(kkamata<1 || kkamata>20)
 {
     printf(” Unesite godisnju stopu prinosa(vrednost je u procentima): “);
     scanf(“%lf”,&kkamata);

             //U koliko je uneta pogresna vrednost, poruka korisniku o gresci
if(kkamata<1 || kkamata>20)
{
printf(”
+—————————————–+
“);
printf(” | Pogresan unos godisnje stope prinosa! |
“);
printf(” | Dozvoljen unos je od 1-20% !!! |
“);
printf(” +—————————————–+
“);
}

  }

 

//Poruka korisniku o unosu godisnjeg trajanja isplate penzije
printf(”
* Koliko godina zelite da vam se isplacuje penzija? “);
scanf(“%d”,&trajanjeIsplate);

 

//Izracunavanje:
 pom=(12*trajanjeIsplate);
 //0.083333…=1/12 sto predstavlja mesec u godini
 mstopa=pow((1+kkamata*0.01),(0.0833333));
 pom1=((pow(mstopa,(12*godineUplate)))-1);
 pom2=((pow(mstopa,pom))-1);
 pom3=((pow(mstopa,pom))*(mstopa-1));

 

//Izracunacanje akumulirane sume
 asuma=((0.97*uplata*mstopa*(((pow(mstopa,((12*godineUplate))))-1)/(mstopa-1))));


//Izracunavanje krajnje isplate penzije na mesecnom nivou
 iisplata=((asuma*pom3)/(pom2));


//Poziv sistemske pauze i brisanja prethodnog sadrzaja sa ekrana
 system(“pause”);
 system(“cls”);


//Ispis imena, prezimena i akumulirane sume
 printf(”
***********************************************
“);
 printf(”
* Postovani/a %s %s , Vasa akumulirana suma je: %.2lf dinara

“,ime,prezime,asuma);


//Ispis mesecne isplate penzije
 printf(“* Iznos mesecne isplate Vase penzije bice: %.2lf dinara
“,iisplata);
 printf(”
***********************************************

“);

 }