////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
//
https://www.its.edu.rs
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program koji na standardnom ulazu prima cetiri celobrojne
// vrednosti i vraca najmanju unetu vrednost pozivajuci funkciju
// koja uzima dve celobrojne vrednosti, poredi ih i vraca vrednost manje.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

#include<stdio.h>

 

//funkcija koja odredjuje manji od dva cela broja
i
nt ceo_br(int x, int y)

{
     //promenljive za cuvanje manjeg i veceg broja
    
int min;
    
int max;

 

     //uslovna petlja za proveru i skladistenje vrednosti dva broja
    
if(x>y)
       
{
           max=x;
           min=y;
        
}
      
else
        
{
          
max=y;
          
min=x;
        
}

 

    //funkcija vraca manji broj
  
return min;
}

 

 

main()
{

 

//definisanje promenljivih
int a, b, v, g, r1, r2, rezultat;

 

//Unosenje cetiri celobrojnih vrednosti
printf("Unesite prvu celobrojnu vrednost: ");
scanf("%d",&a);

printf("Unesite drugu celobrojnu vrednost: ");
scanf("%d",&b);

printf("Unesite trecu celobrojnu vrednost: ");
scanf("%d",&v);

printf("Unesite cetvrtu celobrojnu vrednost: ");
scanf("%d",&g);

 

 

//funkcija ceo_br izracunava manji od prva dva broja i smesta rezultat u promenljivu r1
r1 = ceo_br(a,b);

 

 

//funkcija ceo_br izracunava manji od druga dva broja i smesta rezultat u promenljivu r2
r2 = ceo_br(v,g);

 

 

//funkcija ceo_br iyracunava manji broj od r1 i r2 i smesta u promenljivu rezultat
rezultat = ceo_br(r1,r2);

 

 

//Ispis rezultata
printf("Najmanji uneti ceo broj je %d
",rezultat);

}