////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije

//
https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
// Primer: Program koji pronalazi najmanju vrednost,
// preko višestrukog pozivanja funkcije.
// Funkcija određuje manju od dve unete celobrojne vrednsti.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

#include<stdio.h>

 //funkcija koja odredjuje manji od dva cela broja
int ceo_br(int x, int y)
{
//promenljive za cuvanje manjeg i veceg broja
int min;
int max;

//uslovna petlja za proveru i skladistenje vrednosti dva broja
if(x>y)
{
max=x;
min=y;
}

        else
{
max=y;
min=x;
}
//funkcija vraca manji broj
return min;
}

main()
{
 //definisanje promenljivih
int a, b, v, g, r1, r2, rezultat;

//Unosenje cetiri celobrojnih vrednosti
printf(“Unesite prvu celobrojnu vrednost: “);
scanf(“%d”,&a);

printf(“Unesite drugu celobrojnu vrednost: “);
scanf(“%d”,&b);

printf(“Unesite trecu celobrojnu vrednost: “);
scanf(“%d”,&v);

printf(“Unesite cetvrtu celobrojnu vrednost: “);
scanf(“%d”,&g);

//funkcija ceo_br izracunava manji od prva dva broja i smesta rezultat u promenljivu r1
r1 = ceo_br(a,b);

//funkcija ceo_br izracunava manji od druga dva broja i smesta rezultat u promenljivu r2
r2 = ceo_br(v,g);

//funkcija ceo_br iyracunava manji broj od r1 i r2 i smesta u promenljivu rezultat
rezultat = ceo_br(r1,r2);

//Ispis rezultata
printf(“Najmanji uneti ceo broj je %d!nl!”,rezultat);
}