////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije

//
https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
// Primer: Program koji iz datog fajla “ulaz.txt” čita reči i određuje
// prosečan broj slova u rečima parne dužine.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
int main()
{
	FILE *in;
	char rec[20];
	int duzina;
	int ukupnaDuzina=0;
	int prosek;
	int brojReci=0;
//otvaranje textualnog fajla 'ulaz.txt'
	if((in=fopen("ulaz.txt","r"))==NULL)
{
	printf("Ulazna datoteka nije otvorena!!nl!");
	return 1; 
}
//citanje reci iz fajla ulaz.txt
	while(!feof(in))
{
	fscanf(in,"%s",rec);
//citanje duzine reci
	duzina=(int)strlen(rec);
//ako je duzina parnog broja
	if(duzina%2==0)
{
	ukupnaDuzina+=duzina;
	brojReci++;
	printf("%s!tab!%d!nl!",rec,duzina);
}
}
	prosek=ukupnaDuzina/brojReci;
	printf("!nl!!nl!U ulaznom fajlu ima %d reci sa parnim brojem slova,!nl!",brojReci);
	printf("koje ukupno imaju %d slova!!nl!",ukupnaDuzina);
	printf("Prosecna duzina reci sa parnim brojem slova u fajlu je %d!nl!!nl!",prosek);	
	fclose(in);
	return 0;
}