TRAŽITE KOMPETENTNE, SPOSOBNE I PROVERENE LJUDE?

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije je tu da vam obezbedi najbolje IT stručnjake! Više vam se nikad neće dogoditi da budete zatrpani gomilom aplikacija od kojih je možda 5% interesanih za vas, vaša kadrovska služba biće rasterećena, a vi zaštićeni od konkurencije. Preuzećemo na sebe raspisivanje i realizaciju konkursa, izvršićemo profesionalnu procenu kandidata za posao uključujući i izradu psihološkog profila, i odabrati za vas  najbolje. Konačni izbor je uvek vaš! Sve što je potrebno da uradite jeste da potpišete protokol o saradnji sa ITS-om.

KAKO UNAPREDITI KOMPETENCIJE ZAPOSLENIH?

U dinamičkom okruženju kakvo je danas, nedovoljna IT kompetentnost kadrova se pokazuje kao veliko ograničenje. Ulaskom pod beneficiranim uslovima u PARTNER PROGRAM sa nama, pružićete priliku svojim ljudima da nauče sve što je potrebno iz najvažnijih oblasti kao što su znanje stranog jezika ili rada na računaru, prodaja, marketing, menadžment itd. LINK group kao međunarodni centar za edukaciju i testiranje garantuje vam izuzetan kvalitet obuke, a pozitivni efekti na vaše poslovanje biće višestruki.