Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: SIGURNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta je priprema studenata za suočavanje sa izazvima nesigurnog okruženja u kom se projektuju informacioni sistemi i u kome takvi sistemi operišu. Studenti će se upoznati sa teorijskom osnovom zaštite, politikama zaštite, tehnikama i metodama zaštite sistema i specifičnsotima zaštite e-poslovanja.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa pravnim i etičkim aspektima zaštite, oblicima krađe identiteta, načinima realizacije zaštite intelektualne svojine, vrstama zloupotreba u IT, biometrijskim merama zaštite, perimetrijskom zaštitom, zaštitom od elektromagnetskog zračenja, karakteristikama zaštite korišćenjem lozinki, ulogom kriptografije u procesu zaštite IS, načinom korišćenja Cryptool. Studenti će naučiti koje su karakeristike Software Reverse Engineering-a, šta su hibridni kriptosistemi, koje su vrste i metode antivirusne zaštite, ulogu biometrijskog čipa u identifikacionim dokumentima, pretpostavke bezbednosti Android OS, pretpostavke sistema za detekciju upada – IDS, IPS sisteme, osnove digitalne forenzike, metode bezbednog uklanjanja podataka, digitalno mesto zločina i vezu sa fizičkim mestom zločina, tehnike i alate digitalne forenzike.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Osnovni pojmovi i definicije. Resurs, podatak, informacija. Principi zaštite računarskih sistema. Politike zaštite. Slojevita zaštita. Pretnje, rizici, reakcije. Pripreme za havariju i posthavarijski period. Princip kontinuiteta poslovanja.
  • Osnovi kriptografije. Pojam šifre. Klasična kriptografija, metod supstitucije. Asmetrični kriptografski metodi. Sistemi zasnovani na javnom i tajnom ključu. Razmena ključeva.
  • Kontrola pristupa i mrežne barijere.
  • Zlonamerni softver i zaštita.
  • Sigurnost baza podataka
  • Digitalni potpis i digitalni sertifikati
  • Sigurnost u e-trgovini. Rizici, pretnje, rešenja i standardi.
  • Sigurnost bežičnih mreža

Praktična nastava

Vežbanja u laboratoriji