Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST RAČUNARSTVA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Socijalni i pravni kontekst računarstva je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije, kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primenom iste.

Ishod predmeta

Studenti će steći znanja iz oblasti uticaja informacionih tehnologija na pojedinca i društvo, elemenata koji čine informaciono društvo, pretpostavki za razvoj informacionog društva u Srbiji, socioloških aspekata informacione tehnologije (socijalna izolacija, digitalne podele, socijalni kapital). Studenti će se upoznati sa najnovijim statističkim pokazateljima u pogledu broja korisnika Interneta u svetu, potencijalom virtuelnih zajednica, specifičnostima virtuelnih zajednica, upravljanjem Internetom, pojavnim oblicima sajber kriminala (phishing, email bombing, spoofing, card skimming, vrstama malicioznih softvera, DOS i DDOS napadima, softverskom piraterijom i njenim razmerama u savremenim uslovima), tehnikama zaštite u bankarskim poslovima, oblicima hardverske zaštite (dongle, token, …),pojmom i namenom kriptografije, vrstama intelektualne svojine, autorskim pravima, zaštitom autorskih prava na Internetu, značajem e-reciklaže u savremenim uslovima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Informacija i njen značaj u savremenim uslovima. Koncept informacionog društva
 • Razvoj informacionog društva u Srbiji.
 • Socijalne implikacije Interneta. E-Reciklaža.
 • Virtuelne zajednice.
 • Upravljanje Internetom.
 • Sajber kriminal.
 • Mere za borbu protiv sajber kriminala.
 • Pravo i zakonska regulativa u računarstvu.
 • Odgovornost.
 • Intelaktualne svojina
 • Autorska prava.
 • Kopirajt.
 • Licenciranje.
 • Piraterija.
 • Zaštita od piraterije.