Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom je sticanje znanja o osnovnim geometrijskim oblicima,  međusobnim položajima, presecima i razvijenim površinama, propisima i standardima tehničkog crtanja primenjenih na ortogonalno projektovanje, preseke, kotiranje, snimanje sa modela, uprošćenog crtanja u mašinstvu. Razvijanje veštine tehničkog crtanja i prostornog predstavljanja objekata. Sticanje znanja i razvijanje stvaralačkih odnosa za izradu i čitanje tehničkog crteža i dokumantacije.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa osnovama nacrtne geometrije i naučiće dvoravanski postupak, kolineaciju, divergentnu ravan, presek i transformaciju, sistem referentne mreže, tipove i debljine linija, na koji način se radi prikazivanje predmeta na crtežu, osnovna svojstva centralne projekcije, koso projiciranje, načine ortogonalnog projiciranja, osnove izometrije, osnovne elemente kotiranja, kombinovano kotiranje, vrste šrafura, pun simetričan presek, polupresek, osnove AutoCAD-a, na koji način se u AutoCAD-u definišu parametri crteža, rad u AutoCAD-u sa gripovima, komanda hatch, kotiranje u AutoCAD-u, na koje načine se može unositi i korigovati tekst na tehničkom crtežu u AutoCAD-u, tolerancija glatkosti površina.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnove nacrtne geometrije i načini prikazivanja predmeta
 • Ravan. Projekcija tačke na ravan
 • Projekcija duži, međusobni položaj pravih, projekcija slike
 • Ortogonalna projekcija geometrijskih tela
 • Mreža tela
 • Transformacija
 • Rotacija. Presek ravni i geometrijskog tela
 • Prodori tela. Razvijene površine mašinskih delova od lima
 • Uvod u tehničko crtanje
 • Standardi i pravila crtanja u mašinstvu
 • Ortogonalna projekcija
 • Elementi kotiranja
 • Tolerancije
 • Preseci
 • Tehnički crtež
 • Tehnička dokumentacija
 • Tehnički crtež sklopa
 • Tehnički crtež pozicije
 • Razrada konstrukcije
 • Mašinsko skiciranje – snimanje modela
 • Razvijene površine
 • Elementi horizontalne signalizacije. Kotiranje položaja vozila