Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Izrada tehničkih crteža na ovom predmetu izučavaće se radom u Autodeskovom softverskom alatu AutoCAD, vodećem softverskom alatu za dizajniranje, skiciranje, crtanje i inženjering. Osnovni ciljevi nastave su: razvijanje sposobnosti prostorne imaginacije, sticanje znanja neophodnih za izradu i čitanje tehničkih crteža u AutoCAD-u, kao i upoznavanje studenata sa metodama predstavljanja trodimenzionalnih formi kroz „ortogonalne projekcije”, u skladu sa zahtevima savremene CAD tehnologije. Nastava će se sprovoditi kroz teoriju i praktično, interaktivnom metodom, tematskim predavanjima koja će biti ispraćena vežbama.

Ishod predmeta

Adekvatna izrada tehničkog crteža, kao i njegovo pravilno čitanje, omogućavaju kompetentno sagledavanje trodimenzionalnog prostora ili objekta, kao i razumevanje konstruktivnog i strukturalnog sklopa bilo kog predmeta. Takođe, upoznavanje sa osnovnim principima nacrtne geometrije podstiče razvijanje logičkog mišljenja i unapređuje sposobnost prostorne imaginacije. U praksi dizajnera to znanje rezultira detaljnim, preciznim, a istovremeno i kreativnim i funkcionalnim dizajniranjem određenog proizvoda. Nakon savladanog gradiva, studenti će moći da pripreme određeni projekat i predstave ga crtežima izrađenim po tehničkim standardima u AutoCAD-u, tako da tehnički crtež bude razumljiv kako struci, tako i širokom krugu korisnika. Takođe, studenti će kroz rad na predmetu razviti kritički pristup prema raznim tipovima tehničkih crteža, kao i načinima prikazivanja trodimenzionalnih objekata i prostora.

Sadržaj predmeta

Nacrtna geometrija

 • Uvod u nacrtnu geometriju
 • Tačka i ravan
 •  Prava u prostoru
 • Ravan u prostoru
 •  Odnosi geometrijskih elemenata u prostoru
 • Vrste projekcija u nacrtnoj geometriji
 • Geometrija u prostoru
 • Složene geometrijske forme

Standardi u tehničkom crtanju i rad u AutoCAD-u

 • Uvod u tehničko crtanje
 •  Tehničko crtanje (standardizacija, elementi tehničkog crteža, načini konstruisanja elemenata)
 • Uvod u AutoCAD (okruženje, podešavanje radne površine, početak palete Draw)
 • Radni režimi kao pomoćni alati za crtanje
 •  Crtanje u AutoCAD-u i modifikacija nacrtanih elemenata (paleta Draw, paleta Modify)
 •  Menjanje svojstava elemenata na crtežu (paleta Properties)
 • Unošenje teksta na crtež
 •  Kotiranje – pravila i vrste
 •  Kotiranje u AutoCAD-u (paleta Annotation, podešavanje stilova)
 •  Šrafure i gradijent u AutoCAD-u
 • Prikaz senke u dvodimenzionalnom pogledu
 • Rad sa slojevima (lejerima)
 • Važne komande u AutoCAD-u
 • Pojam i tipovi preseka
 • Rad sa blokovima
 • Složeniji crteži
 • Plotovanje
 • Složene i krive linije (tipa Spline)
 • Crtanje i editovanje složenijih linija
 • Pojam tolerancije