Na ovoj stranici se nalaze testovi koji Vam omogućavaju da lako i efikasno proverite svoje znanje iz sledećih oblasti:

  • Programiranje

  • Engleski jezik

  • Menadžment

  • Elektronsko poslovanje i marketing

Da biste pokrenuli test kliknite na link Počni test.

POZNAVANJE RAČUNARA
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
WIN7KTM01 Wondows 7 za korisnike 10 20 minuta Počni test
ECDLITTM01 Informacione tehnologije 20 30 minuta Počni test
IOPCTM01 Izgradnja i održavanje PC računara 10 20 minuta Počni test
ECDLTM01 Internet 17 34 minuta Počni test
OFFICE APLIKACIJE
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
ECDLWRTM1 ECDL Word 14 21 minuta Počni test
ECDLETM1 ECDL Excel 12 24 minuta Počni test
ECDLPM1 ECDL PowerPoint 15 15 minuta Počni test
ECDLATM1 ECDL Acess 25 20 minuta Počni test
PR10TM01 Project 2010 20 30 minuta  Počni test
PROGRAMIRANJE
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
CJPTM01 Core Java Programming 20 30 minuta Počni test
CWFTTM01 Core Windows form technologie 24 48 minuta Počni test
CJSTM01 Core JavaScript Programming 20 40 minuta Počni test
CPHPTM01 Core PHP Programming 18 38 minuta Počni test
 APHPTM01  Advanced PHP Programming  20  40 minuta Počni test 
 JWSXTM01  Java Web servisi i XML  20  40 minuta Počni test 
 SQLPATM01  SQL programiranje i administracija  10  20 minuta Počni test 
 MYSQLTM01  MySQL programiranje i administracija  20  40 minuta Počni test 
ENGLESKI JEZIK
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
EST0101G Starter 16 10 minuta Počni test
EEL1434G Elementary 20 10 minuta Počni test
EIN1536G Intermediate 20 20 minuta Počni test
EUI0203G Upper intermediate 17  30 minuta Počni test
 EPI0410G  Pre-intermediate  16  20 minuta Počni test
 EBE0709  Business English Making Contract  17  15 minuta Počni test 
MENADŽMENT
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
OMTM1 Osnovi menadžmenta 22 30 minuta Počni test
OMTM2 Osnovi menadžmenta 30 45 minuta Počni test
OMTM6 Osnovi menadžmenta 21 32 minuta Počni test
ITPMTM04 IT Project Management 10 30 minuta Počni test
UINFTM01 Upravljanje informacijama 20 30 minuta  Počni test
ELEKTRONSKO POSLOVANJE I MARKETING
Šifra Naziv testa Br. pitanja Vreme za rad Pokretanje
ELPTM02 Elektronsko poslovanje 20 40 minuta Počni test
EBTM01 Elektronsko bankarstvo 15 30 minuta Počni test
PR02 Public Relations 33 36 minuta Počni test
MR03 Koliko poznajete marketing 40 40 minuta Počni test
INTMTM04 Internet marketing 20 40 minuta  Počni test