Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: VEKTORSKA GRAFIKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa pojmom “vektorska grafika” kako bi stečeno znanje iskoristili u programima za obradu vektorskih dokumenata.  Studenti će praviti vektorske crteže i ilustracije u najnovijim verzijama programa za obradu vektorskih dokumenata, naučiće da vektorske crteže prenose u raster radi dalje obrade, da ih uređuju  i pripremaju za profesionalno štampanje.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti elemente koji se koriste u stvaranju pomoću vektorske grafike, znaće da raspoznaju osnovne elemente kao što su: tačka i linija, bezijerove krive, poligoni ili površi, šta je to što je razlikuje od rasterske grafike i šta su njene osobine koje nam pomažu u skladištenju i manipulaciji sa infomacijama i slikama, oblasti u kojima se primenjuje vektorska grafika u dizajnu, osnove teorije boja, slaganje i međusobne odnose boja, emotivne i psihološke reakcije koje izazivaju boje, razlike u značenju boja u različiitim kulturama i geografskim područjima. Studenti će naučiti šta su valerski ključevi i kakvo je njihovo značenje, osnovne elementi vizuelnog identiteta koji čine jedan brend i kako se gradi pomoću vektorske grafike, osnovne karakteristike tipografije. Naučiće šta je to klasifikacija fontova, i kada se koristi pravilno, kontrast usmerenosti, Van de Grafov princip, putanju nepravilnog ritma u tipografiji, monograme, kako se radi građenje – dizajniranje inicijala, standarde za izradu logotipa i kako se on pravilno dizajnira. Naučiće koje su to osnove i elementi knjige grafičkih standarda, prostorno obeležavanje pomoću vektorske grafike, trodimenzionalni grafički dizajn, pokretnu (dinamičnu) komunikaciju. Naučiće da sasvim drugačije posmatraju vizuelni svet i nauče koje su to prednosti koje im pruža vektorska grafika u dizajniranju.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u vektorsku grafiku i pojam vektorske grafike.
  • Upoznavanje sa potrebnim softverima za obradu vektorskih dokumenata
  • Kreiranje novih vektorskih dokumenata,
  • navigacija u okviru dokumenata,
  • alatke za selekciju,
  • transformaciju i bojenje vektorskih objekata;
  • crtanje i uređivanje vektorskih putanja,
  • upotreba efekata na vektorskim objektima;
  • priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje.