Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: VIDEO PRODUKCIJA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Tokom ovih predavanja studenti uče tehniku snimanja i prebacivannja video materijala u računar, njegovu obradu i montažu. Uz redovne bežbe i primere vezane za savremenu video produkciju studenti će izučavati oblasti koji ima za cilj da ih uvede u svet video arta i TV reklama. Studenti uče i tehniku kadriranja za specijalne efekte i digitalnu obradu video materijala uz pomoć PlugIn programa. Uz redovne vežbe i primere vezane za savremene video efekte studenti će izučavati oblast koja im omogućava ulazak u svet specijalnih efekata za film, video i TV.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti osnovne pojmove video produkcije, formate video fajlova, vrste kompresije video fajlova, vrste video kontejnera, osobine video fajlova, formate audio fajlova, osobine audio fajlova. Steći će praktična znanja u softverskom paketu Adobe After Effects u oblasti animacije teksta i oblika, animacije više leyera-a istiovremeno, fotorealistične animacije uz upotrebu layera, animacije uz pomoć Puppet Warp alata, animacije maski i korišćenja proxy objekata, 3D animacije i korišćenja motion grapha.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Upoznavanje sa različitim video i audio kodecima i formatima
  • Snimanje DV i HD kamerom
  • Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro, upotreba osnovnih efekata i alata, rendering i video grafika, kontrola zvuka u montaži, pripremanje i autorizacija DVD medija u programu Sony DVD Architect.
  • Osnovne animacije, postavljanje efekata, rad sa Key Frame, rad sa maskama, rad sa Solid, Text, Light i Camera lejerima
  • Motion Tracking opcija
  • Primena specijalnih efekata u video produkciji za potrebe filma, reklama, TV spotovima,
  • Najavne i odjavne špice
  • Kopirajt i autorska prava
  • Deklaracije za reklamno oglašavanje.