U delu gde smo Vas upoznavali sa Microsoft Visual Studio 2008 okruženjem, ovde ćemo Vas upoznati sa akcijama dodavanja nove forme i klase u postojeći projekat (dodavanje nove forme – Slike u 2.1).


Slika u 2.1 – Prikaz dodavanja nove forme

 

Kao što je i prikazano na slici, novu formu možete dodati kada desnim klikom na projekat iz Solution Explorer-a izaberete Add -> Windows Form… ili kad idete na Project -> Add Windows Form… i tada će Vam se prikazati prozor Add New Item – ime_vaseg_projekta i jedino što ovde treba da uradite jeste da se uverite da je za kategoriju izabrano Visual C# Items, a od tema da je izabrano Windows Form. Kada proverite da je sve uredno, jedino treba da promenite ime (napomena: ekstenzija .cs mora ostati na kraju imena). Novu formu ćete kreirati klikom na dugme OK. Ovim ste napravili novu formu.

Novu klasu pravite na isti način kao i formu, samo idete na Project -> Add Class…. Takođe u imenu klase ekstenzija .cs mora ostati na kraju.