Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: VIZUELNI EFEKTI
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima kreacije vizuelnih efekata u pokretnoj slici i usvajanje u praksi primenjivog znanja.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa osnovama kompozinga, parametrima slike i ostalim aspektima vizuelnih efekata. Steći će praktično primenjive veštine u radu sa alatom Adobe After Effects. Naučiće kako se kreira novi projekat, kompozicija i kako se rade osnovna podešavanja u radu sa ovim alatom. Upoznaće se sa vrstama lejera, načinom na koji se kreiraju maske na lejeru i kako se lejeri postavljaju u kompoziciju. Radiće sa kamerom sa ciljem snimanja sopstvenih video-materijala, naučiće kako se rade osnovna podešavanja kamere, kako se podešava fokus, ekspozicija, white balance, kako se snima na hromakiju, na koji način se koristi alatka Roto brush, kako se kreira 3D prikaz iz statične slike. Ovladaće alatima za crtanje u Adobe After Effectsu, naučiće kako se koristi warp efekat, koje su mogućnosti track motion alata, alata track camera, kako se radi renderovanje video-snimka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod, opažanje kretanja, optičke varke
 • Istorija vizuelnih efekata
 • Terminologija, pojmovi
 • Postprodukcija
 • Digitalna slika
 • Formati zapisa
 • Programi za kompoziting
 • Node-based kompoziting
 • Interfejs
 • Programsko okruženje
 • Organizacija radnog okruženja
 • Virtuelni prostor i vreme
 • Merge node
 • RGBA kanali slike
 • Kolor korekcija
 • Rotoskopija
 • Green screen
 • 3d partikl sistem
 • Dinamika čvrstih tela
 • Dinamika tkanina