Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Bezbednost računarskih mreža
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Studenti treba da steknu neophodna znanja o potencijalnim bezbednosnim slabostima mreža i ovladaju osnovnim znanjima za povećanje bezbednosti, kao i potrebnim aplikativnim znanjima i veštinama koje mogu primeniti s ciljem povećanja bezbednosti računarskih mreža.

Ishod predmeta

Student može da sagleda bezbednosne aspekte mreža i planira strategije za povećanje njihove bezbednosti. Takođe, student može da primeni alate za povećanje bezbednosti i implementira bezbednosne protokole na mreži.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Ciljevi bezbednosti: zaštita podataka, integritet podataka, autentifikacija
 • Kriptografski algoritmi: zaštita javnim i deljenim ključem
 • Mehanizmi razmene ključeva
 • Digitalni potpis
 • Bezbednosni aspekti na različitim mrežnim slojevima, protokoli i mehanizmi za zaštitu od konkretnih tipova napada
 • Primena bezbednosnih protokola za zaštitu podataka, zaštitu integriteta podataka i autentifikaciju (Kerberos, SSL/TLS, IPSec, VPN, PK)
 • Primena firewall alata u zaštiti sistema. Ispitivanje ranjivosti sistema
 • Računarski virusi
 • Bezbednost bežičnih računarskih mreža

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz set laboratorijskih vežbi
 • Zaštita mrežne opreme
 • RADIUS i AAA serveri
 • Firewall
 • Konfiguracija virtualnih privatnih mreža (VPN)
 • Zaštita bežičnih mreža
 • Tipični napadi