Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Bezbednost računarskih mreža
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Studenti treba da steknu neophodna znanja o potencijalnim bezbedonosnim slabostima mreža i ovladaju osnovnim znanjima za povećanje bezbednosti, kao i potrebna aplikativna znanja i veštine koje mogu primeniti u cilju povećanja bezbednosti računarskih mreža.

Ishod predmeta

Student može da sagleda bezbedonosne aspekte mreža i planira strategije za povećanje njihove bezbednosti. Takođe, student može da primeni alate za povećanje bezbednosti i implementira bezbedonosne protokole na mreži.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Ciljevi bezbednosti: zaštita podataka, integritet podataka autentifikacija
 • Kriptografski algoritmi: zaštita javnim i deljenim ključem
 • Mehanizmi razmene ključeva
 • Digitalni potpis
 • Bezbedonosni aspekti na različitim mrežnim slojevima, protokoli i mehanizami za zaštitu od konkretnih tipova napada
 • Primena bezbedonosnih protokola za zaštitu podataka, zaštitu integriteta podataka i autentifikaciju (Kerbos, SSL/TLS, IPSec,VPN, PK)
 • Primena firewall alata u zaštiti sistema. Ispitivanje ranjivosti sistema
 • Računarski virusi
 • Bezbednost bežičnih računarskih mreža

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz set laboratorijskih vežbi
 • Zaštita mrežne opreme
 • RADIUS i AAA serveri
 • Firewall
 • Konfiguracija virtualnih privatnih mreža (VPN)
 • Zaštita bežičnih mreža
 • Tipični napadi