Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Dizajn korisničkog interfejsa aplikacija
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima, metodama i tehnologijama neophodnim za dizajniranje korisničkog interfejsa aplikacija u skladu sa aktuelnim standardima iz ove oblasti.

Ishod predmeta

Studenti su usvojili teorijska i praktična znanja koja im omogućavaju da samostalno dizajniraju kvalitetne interfejse aplikacija za različite platforme.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Principi UX dizajna
  • Upotreba prototipova
  • Informaciona arhitektura za veb-lokacije i aplikacije
  • UX za mobilne uređaje
  • Principi grafičkog dizajna za potrebe korisničkog interfejsa
  • Principi interaktivnog dizajna
  • Testiranje upotrebljivosti aplikacija

Praktična nastava

  • Vežbe
  • Praktičan rad kroz primere

Projekat

  • Kreiranje dizajna korisničkog interfejsa za aplikciju proizvoljne namene