Edukacija IT stručnjaka, bez obzira na njihov početni kvalitet, mora biti konstanta kako bi preduzeće bilo u stanju kvalitetno odgovoriti na izazove konkurencije. Prema procenama, period zastarevanja IT informacija je 6 meseci, odnosno nakon godinu dana ga je nužno dograditi novim, svežim znanjem kako bi i dalje bilo primenjivo.

Ukoliko u firmi rade sertifikovani IT stručnjaci period prilagođavanja na nove tehnologije se znatno smanjuje kao što se smanjuje i potrošnja na ad-hoc spoljnju IT podršku.

 

Najbolji način za edukaciju zaposlenih je upravo e-learning zato što:

  • ne zahteva odsustvovanje zaposlenih sa posla
  • omogućava stvaranje baze znanja unutar kompanije
  • omogućava direktnu implementaciju novostečenih znanja u rad kompanije
  • ušteda prostornih i kadrovskih kapaciteta – dugoročna investicija
  • povezivanje ljudi, znanja i informacija.

Da upotreba Interneta razvijenih tržišta postaje sve ozbiljnija i poslovno utemeljenija, najbolje ilustruju predviđanja rasta broja korisnika, veličine iznosa online transakcija i prometa putem Interneta (kako u SAD-u tako i u Evropi).

Kompanije uviđaju nužnost prilagođavanja celokupnog modela poslovanja i izgradnju digitalne arhitekture kompanije koja može adekvatno podržati e-business. Lideri na tržištu Srbije i regiona su takođe shvatili značaj edukacije IT profesionalaca i odlučili se za online obrazovanje zaposlenih.