Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Mobilno programiranje
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Studenti bi trebalo da nauče osnovne i napredne koncepte programiranja za Android platformu.

Ishod predmeta

Nakon uspešno položenog predmeta studenti mogu samostalno da projektuju i implementiraju kompleksne GUI aplikacije za Android operativni sistem.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Upoznavanje sa Android platformom i Android razvojnim okruženjem
 • Životni ciklus android aplikacije
 • Komponente, GUI, Activity klasa
 • Načini skladištenja, upravljanja i deljenja podataka u Android aplikacijama
 • Komunikacija sa SQLite bazom podataka.
 • Android Application Framework API
 • 3D grafika u OpenGL ES-u
 • Telefonske aplikacije
 • Aplikacije koje rade sa mrežom (REST web servis)
 • Testiranje aplikacije
 • Postavljanje na Google Play Store

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz izradu projekata