Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Multimedijalne interaktivne aplikacije
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa tehnologijom za izradu i mogućim primenama inetarktivnih multimedijalnih aplikacija.

Ishod predmeta

Student je osposobljen da osmisli i izradi interaktivne multimedijalne aplikacije upotrebom dostupnih programskih biblioteka ili okruženja, koje mogu biti kontrolisane odgovarajućim fizičkim kontolerom u zavisnosti od namene aplikacije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Karakteristike digitalnog videa i digitalnog zvuka. Karakteristike 3D, rasterske i vektorske grafike
  • Pojam i upotreba kompjuterskog vida (CV)
  • Mogućnosti i osobine komunikacionih protokola (OSC, MIDI, bluetooth, mreža)
  • Upotreba fizičkih kontrolera (MIDI, Wii Remote, dubinska i video kamera (Kinect), mikrofon, mobilni uređaji, ekran osetljiv na dodir i dr.)
  • Interaktivne aplikacije (prostorne instalacije, radovi za ekran, generativni dizajn, interaktivno reklamiranje, video mapiranje)
  • Jezici, alati i programska okruženja namenjena izradi interaktivnih multimedijalnih aplikacija (processing, openframeworks, pure data i dr.)

Praktična nastava

  • Vežbe
  • Praktičan rad kroz primere
  • Detaljno upozavanje sa jednim od alata za kreaciju multimedijalnih interaktivnih aplikacija.

Projekat

  • Interaktivna aplikacija izrađena tehnologijom po sopstvenom izboru i proizvoljne namene.