Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Obezbeđenje kvaliteta softvera
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje sa pojmom kvaliteta softvera i testiranjem, osnovnim tehnikama za testiranje softvera.

Ishod predmeta

Potpuno poznavanje karakteristika kvalitetnog softvera, poznavanje tehnika za testiranje i ovladavanje pojedinim tehnikama u praksi. Izgrađen kritički odnos prema kvalitetu softvera i svest o značaju koji ima testiranje softvera uz sva njegova ograničenja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Kultura i etika softverskog inženjerstva
 • Vrednost i cena kvaliteta
 • Kvalitet procesa softverskog inženjerstva
 • Kvalitet softverskog proizvoda
 • Konstantno poboljšanje kvaliteta
 • Proces upravljanja kvalitetom softvera
 • Verifikacija i validacija
 • Pregled i revizija
 • Merenja softverskog kvaliteta
 • Procesi testiranja i obezbeđenja kvaliteta softvera
 • Standardi, strategije, tehnike i metode testiranja i obezbeđenja kvaliteta softvera
 • Regresiono testiranje. Standardi i alati za testiranje i obezbeđenje kvaliteta softvera
 • Upravljanje kvalitetom softvera i kvalitet procesa softverskog inženjerstva

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Generisanje testova za različite vrste testiranja
 • Projektovanje test primera
 • Komponentno, integraciono, primopredajno i sistemsko testiranje
 • Testiranje atributa kvaliteta
 • Testiranje korisničkog interfejsa
 • Testiranje veb-aplikacija
 • Testiranje aplikacija korišćenjem konkretnih alata za testiranje