Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Organizacija i upravljanje projektima
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 6

Cilj predmeta

Upoznati studente sa osnovnim principima organizacije rada na projektnom principu. Obezbediti im praktično iskustvo u planiranju, praćenju i kontroli projekta.

Ishod predmeta

Studenti imaju iskustvo u radu u projektnom timu u vreme planiranja projekta; razumeju probleme organizacije projektnog tima, interakcije sa korisnicima, rasporeda i budžeta, upravljanja rizicima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Upravljanje – karakteristike i funkcije
 • Izazovi upravljanja u tehnici i inženjerstvu i neophodne veštine
 • Životni ciklus projekta, životni ciklus proizvoda
 • Upravljanje projektima u kontekstu organizacije
 • Proces upravljanja projektom; standard, procesne grupe, procesne interakcije, mapiranje procesa, glavna procesna dokumenta
 • Organizovanje i ljudski faktor
 • Izbor i formiranje projekta
 • Upravljanje inženjerskim dizajnom; procena troškova projekta
 • Upravljanje opsegom projekta
 • Organizovanje vremena u projektu; aktivnosti – definisanje i raspoređivanje, predviđanje trajanja i resursa, kontrola i izmene rasporeda
 • Upravljanje kvalitetom; planiranje kvaliteta, osiguravanje nivoa kvaliteta,
  kontrola kvaliteta
 • Standardi kvaliteta i njihov uticaj na upravljanje
 • Upravljanje ljudskim resursima; planiranje ljudskih resursa, formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje komunikacijom u projektu; planiranje komunikacija, distribuiranje informacija, interno i eksterno izveštavanje, kolaboracija i timski rad
 • Upravljanje rizicima; planiranje upravljanja rizicima, identifikacija rizika, kvalitativna i kvantitativna analiza rizika, planiranje odgovora na rizike, nadgledanje i kontrola rizika
 • Upravljanje nabavkama
 • Ugovori i ugovaranje
 • Tehnička podrška i održavanje
 • Trendovi u upravljanju projektima

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Organizacija i realizacija timskog projekta